Previerka našich nováčikov 6.6. 2022

Dňa 6.6.2022 sme si preverili znalosti, schopnosti, spôsobilosti našej mládeže – našich nováčikov. Deti do 7 rokov boli za svoje snaženie v súťažiach odmenení medailou a diplomom. Starší si prvýkrát vyskúšali skúšky technickej vyspelosti a boli odmenení udelením žiackeho stupňa KYU.