Jaroslav Marťák 4. dan tréner 1. kvalifikaćného stupňa

Jaroslav Marťák 4. dan
tréner 1. kvalifikaćného stupňa
rozhodca 3. triedy
skúšobný komisár 3

zzokarate@gmail.com

Jozef Sýkora 4. dan, tréner 3. triedy

Jozef Sýkora 4. dan
tréner 3. triedy
skúšobný komisár 2.A

Peter Kubaška 1. dan, tréner 1. kvalifikaćného stupňa kumite

Peter Kubaška 1. dan
tréner 1. kvalifikaćného stupňa kumite

p.kubaska@centrum.sk

Adrián Tvrdý 1. dan

Adrián Tvrdý 1. dan

Mgr. Kristián Michalec 2. dan, Rozhodca 3. Triedy

Mgr. Kristián Michalec 3. dan, fyzioterapeut
Rozhodca 3. Triedy
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM Piešťany
Instagram

Mgr. Bc. Ján Marguš 2. dan

Mgr. Bc. Ján Marguš 2. dan
Mgr. právnická fakulta – UK Bratislava
Bc. Katedra telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica

Mgr. Nikola Prengelová 1. dan

Mgr. Nikola Prengelová 1. dan
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Trnavská Univerzita

Peter Michalec 3. dan, Tréner 1. klasifikačného stupňa,

Peter Michalec 4. dan
Tréner 1. klasifikačného stupňa, rozhodca 2. triedy