Skúšky technickej vyspelosti nováčikov 12.6. 2023

Dňa 12.06. 2023 sa uskutočnili skúšky technickej vyspelosti nováčikov. Cvičenci,ktorí sa nemohli z rôznych objektívnych dôvodov zúčastniť, budú mať náhradný termín. Skúšky ako aj treńing navštívil dlhoročný člen klubu ako aj jeden z jeho zakladateľov Pavol Ščúry.

skúšky technickej vyspelosti nováčikov