Športová hala v rekonštrukcii

Vzhľadom k tomu, že športová hala na ul. Športovcov nebude od septembra k dispozícii z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie hľadáme náhradné riešenie. Tréningy budú pokračovať v telocvični v niektorej ZŠ v Čadci. Ktorá to bude čo najskôr oznámime.