sv. Mikuláš navštívil náš tréning

Dňa 05.12.2022 potajme a úplne nenápadne navštívil náš tréning sv. Mikuláš a niečo doniesol pre našich cvičencov. Ďakujeme mu z celého srdca.