členský príspevok na sezónu 2022/2023

Všetkých čo nemajú zaplatené členský príspevok na sezónu 2022/2023 žiadame o jeho uhradenie najneskôr do konca januára 2023. Členské je pre jednotlivca a sezónu vo výške 100,00 €. Pre každého ďalšieho súrodenca 50,00 €. Sezóna je od začiatku septembra do konca augusta nasledujúceho roka. Taktiež sa to týka známky SZK, ktorá sa lepí do preukazu na určené miesto a je vo výške 5,00 €.

Ďakujeme