Individuálny tréning

Máte pocit, že je na tréningu veľa cvičencov a Vášmu dieťaťu sa tréner venuje málo? Alebo máte pocit, že Vaše dieťa je technicky aj fyzicky vyspelejšie ako iné deti a v rámci tréningového procesu by zvládlo vyššie kritéria náročnosti? Chceli by ste, aby sa Vaše pohybovo a fyzicky menej zdatné dieťa rýchlejšie dotiahlo na úroveň vyspelejších? Pomôcť môže individuálny trénig! Individuálne a osobné tréningy sú tou najlepšou formou rozvíjania a zdokonaľovania pohybových schopností a zručností, v našom prípade v karate.

Osobný tréning

Karate ZZO Čadca má kvalifikovaných a skúsených trénerov, ktorí sú schopní zlepšiť výsledky svojich cvičencov, Vašich detí v súťažiach karate. Pre individuálne i skupinové tréningy (max. počet sú 4 cvičenci / pretekári – jeden tréner) stačí kontaktovať jedného z nášho    tímu trénerov, ktorý Vám poskytne kompletné informácie o individuálnom tréningovom pláne šitom priamo na mieru.

Podmienky

  1. Individuálne tréningy sú realizované v inom čase ako oficiálne tréningy Karate ZZO Čadca.Cena za jednu individuálnu tréningovú hodinu je 10 € (napr. pri štyroch cvičencoch je to v prepočte 2,5 € na osobuNezáleží či ste začiatočník alebo pokročilý. Záleží len na Vás do akej miery chcete rozvíjať seba alebo svoje deti v jednotlivých disciplínach karate.
  2. Pretekár je povinný okrem individuálneho tréningu absolvovať min. ešte 2 oficialné tréningy v týždni.
  3. Účasťv tréningovom procese je sledovaná a evidovaná.
  4. Cena za jednu individuálnu tréningovú hodinu je 10 € (napr. pri štyroch cvičencoch je to v prepočte 2,5 € na osobu

Cena za jednu individuálnu tréningovú hodinu je 10 € (napr. pri štyroch cvičencoch je to v prepočte 2,5 € na osobuNezáleží či ste začiatočník alebo pokročilý. Záleží len na Vás do akej miery chcete rozvíjať seba alebo svoje deti v jednotlivých disciplínach karate.

Tréningy prebiehajú v športovej hale v Čadci.

Pondelok18:00 – 20:00
Streda18:00 – 20:00
Štvrtok18:00 – 20:00
Sobota18:00 – 20:00

Cvičenci si musia plniť svoje tréningové povinnosti v klube a zadané tréningové úlohy. V tréningovom procese musia dosahovať výborné výsledky, z čoho vyplýva nominácia najlepších na hlavné súťaže v SR (Slovenský pohár, majstrovstvá SR a sledované turnaje v SR).

Karate Čadca