Entries by karatecadca

Športová hala v rekonštrukcii

Vzhľadom k tomu, že športová hala na ul. Športovcov nebude od septembra k dispozícii z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie hľadáme náhradné riešenie. Tréningy budú pokračovať v telocvični v niektorej ZŠ v Čadci. Ktorá to bude čo najskôr oznámime.

Tréningy v auguste

Vzhľadom k tomu, že je športová hala v rekonštrukcii a tréningy v auguste nebudú možné tak hľadáme náhradné riešenie, ktoré Vám bude včas oznámené. Ďakujeme a tešíme sa na Vás. Ďakujem